Scroll down for English (mobile view)

De ce trebuie sa ne pese de diversitate în cărțile pentru copii din România ?

Literatura pentru copii este o sursă de cunoaștere si de divertisment, atât pentru cei mici cât și pentru adulți, în special pentru cei care îi înconjură pe copii cu dragostea lor și al căror rol principal este să se ocupe de educația lor. Din cărțile frumos ilustrate și alcătuite, în primul rând din cele descoperite alături de adulți, copiii înțeleg pentru prima dată cum funcționează lumea și relațiile umane, care sunt lucrurile de valoare și pe ce trebuie să pună preț. Iși pun întrebări și cresc mai înțelepți; simt și se dezvoltă cu mai multă sensibilitate. Se pun în pielea personajelor lor preferate de poveste; empatizeză cu ele; sunt expuși la modele ce îi vor învăța să facă față provocărilor și să se bucure de succese. Citind aceste cărți sau ascultându-i pe cei mari citindu-le pentru ei, copiii învăță din ele lecții ce le vor servi toată viața. Si vor învăța acest lucru mai ales din cărțile care “îi iubesc pe copii”, așa cum le numește prietena mea, Brandi Bates de la Citim împreună România. Cărțile pentru copii sunt primele manuale care îi învață cum să gandească și să simtă.

Diversitatea face parte din lumea noastră: natura și oamenii se bucură de diversitate. Societatea românească este una diversă iar acest lucru este protejat prin lege. Constituția noastră garantează demnitatea umană, la fel ca și egalitatea drepturilor, inclusiv dreptul la educație. Dacă unii dintre copiii societății noastre nu se pot vedea pe ei înșiși și pei cei asemenea lor, portretizați în literatura pentru copii, aceștia vor trage concluzia că nu sunt valorizați în societate, ceea ce le va afecta demnitatea, așa cum ne atenționează și R.S.Bishop. De asemenea, Conventia Drepturilor Copilului (1989) pe care a semnat-o și România, menționează în Articolul 13 dreptul copilului “la libertatea de exprimare”; “acest drept cuprinde libertatea de a căuta, de a primi și de a difuza informații și idei de orice natură, indiferent de frontiere, sub formă orală, scrisă, tipărită sau artistică ori prin orice alte mijloace, la alegerea copilului.”

In consecință, având în vedere că literatura pentru copii reprezintă pentru aceștia o sursă de cunoaștere despre lume, și pentru că lumea în care copiii noștri cresc este atât de diversă, dar și pentru că avem drepturi egale la demnitate și educație, ar trebui ca literatura pentru copii să reflecte această diversitate și să onoreze aceste drepturi. Trebuie să îi ajutăm pe copii să înțeleagă cât mai curând alteritatea. Trebuie ca ei să fie capabili să citească lumea la fel de bine ca rândurile cărților, așa cum ar zice Paolo Freire. Dacă eșuăm în această misiune, copiii nostri vor fi puțin pregătiți pentru o viață fericită, armonioasă și productivă în satul nostru global, mereu în creștere.

Why should we care about how diverse children’s literature is in Romania?

Children’s literature is a source of knowledge and entertainment for children, and for adults, especially those ones who surround children with their love, and whose first and foremost role is to nurture them. From beautifully illustrated and crafted children’s books, primarily those experienced in the company of caring adults, young children gain their first understanding of the world and how it works, of human relations and how they work, of what is valued, of what they should cherish. They will wonder and get wiser; they will feel and develop sensitivity. They will step in the shoes of their favorite characters in the story; they will empathize with them; they will be exposed to models of how to handle challenges and how to rejoice at successes. As they read or are read to, children will learn lessons for a lifetime from these books. Especially from the ones that ‘love children’, as my friend Brandi Bates of Citim Impreuna Romania calls them. Children’s books are the first textbook in thinking and emotions.

Diversity is part of our world: both nature and the human race are blessed with diversity. It is a fact that the Romanian society is diverse and this diversity is endorsed by the Constitution. It is a fact that our Constitution guarantees human dignity, the citizens' rights and freedoms, the free development of human personality, as well as equality of rights, including the right to education. If some of our children cannot find themselves and people like them reflected in children’s books, they will implicitly perceive the message that they are undervalued in society, which will affect their dignity, as R.S. Bishop cautions us.  It is also a fact that the Convention on the Rights of the Child (1989), which Romania is a signatory of, declares in Article 13 the child’s right to ‘freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, or in print, in the form of art, or through any other media of the child’s choice’.

Therefore, because children’s literature is a source of children’s knowledge about the world, and because the world in which our children are growing up is wonderfully diverse, and because we have equal rights to dignity and learning, we need children’s literature to reflect this diversity and honor these rights. We need to facilitate our children’s early learning about otherness. We need them to be able to read the world as well as the word, as Paolo Freire would put it. If we fail them, they will be ill-equipped for a happy, harmonious and productive life in our growing global village.